Alina Różańska – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentką Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikat potwierdzający ukończenie cyklu szkoleń
w obszarze terapii par i małżeństw wydany przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii.

Pracuję w nurcie integracyjnym łącząc podejście poznawczo-behawioralne z systemowym. W pracy
kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień oraz poddaję ją superwizji.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Uzyskałam je
pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i
Osobom Uzależnionym oraz w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie.