Oferta pomocy:
– spotkania konsultacyjno-diagnostyczne celem stworzenia indywidualnej strategii służącej rozwiązaniu problemu, z którym zgłasza się klient,
– terapia indywidualna osób uzależnionych od substancji lub czynności,
– praca terapeutyczna w obszarze nawrotów choroby alkoholowej po zakończeniu etapu podstawowego, ale też po wcześniejszym zakończeniu procesu leczenia,
– terapia pogłębiona nad ważnymi obszarami życia poprawiającymi jakość życia,
– dla uzależnionych kobiet rozszerzenie programu terapii o specyficzne dla nich zagadnienia,
– sesje partnerskie lub małżeńskie w przebiegu uzależnienia i/lub w procesie leczenia.