Terapia par to proces, który ma na celu za pomocą pozytywnych interwencji poprawić relacje tak, aby uzyskać większą kontrolę nad swoim życiem i dobrostanem w związku.
Często jest tak, że jeden z partnerów nie widzi problemu i z różnych powodów nie chce podjąć pracy nad poprawą relacji. W takiej sytuacji warto pamiętać, że zmiana wprowadzona po jednej stronie zawsze pociąga zmianę po drugiej. Warto wówczas skorzystać z indywidualnej konsultacji małżeńskiej.

Przykładowe cele terapii par:
– przezwyciężenie kryzysu, rozpadu związku,
– poprawa relacji i komunikacji między partnerami,
– umiejętność rozpoznawania potrzeb w związku,
– zdolność do podejmowania wspólnych wyzwań (np. wychowania dzieci) i przezwyciężania problemów.