Problemy w rozpoznawaniu i wyrażaniu złości wynikają często z niezrozumienia tej emocji i mylenia jej z agresją.
O agresywnym wyrażaniu złości mówimy, gdy naruszamy cudze granice lub godność innej osoby, gdy podważamy lub pomniejszamy jej wartość.
Uczucie złości nie jest ani dobre, ani złe, ale jest na pewno niezbędne do tego, by móc mówić o równowadze emocjonalnej.
Cele terapii w sytuacjach:
– braku lub ograniczonej możliwości kontaktowania się ze swoją złością,
– owładnięciu złością, które może prowadzić do dramatycznych wydarzeń.